background image
Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

Projectgegevens

opdrachtgever: verpleeghuis Aeneas


bruto vloeroppervlak nieuwbouw: 6000 m²

bruto vloeroppervlak renovatie: 3000 m²


ingebruikname: voorjaar 2010 (renovatie)


Breda, vernieuwing verpleeghuis Aeneas

Toelichting

Bij deze opdracht voor vernieuwing verpleeghuis Aeneas werd verpleging op meerbedskamers omgebouwd naar belevingsgerichte kleinschalige zorg in groeps- en afdelingswoningen. Met de opdrachtgever werd het doel geformuleerd om voor de bewoners te zoeken naar een gebouw met een gelijkenis met de vertrouwde woonomgeving. Zonder lange witte gangen met kille slaapkamers die vaak in het verleden gedeeld moesten worden met anderen maar een warme woonomgeving met een eigen plek waar mensen hun eigen sfeer kunnen creëren of te wel een ‘eigen’ huis.


Proces

Ondanks de beperkte vrije ruimte in het vingerende bestemmingsplan is er bewust niet gekozen voor een artikel 19 procedure. Hiermee werd een lastige en langdurige inplanningstijd bespaard. Om de kosten van de interim voorzieningen zo minimaal mogelijk te houden is een oprolvariant ontwikkeld met het uitgangspunt een zo groot mogelijk deel van het woonareaal te vernieuwen.


Architectuur

Het kleinschalige karakter komt ook tot uiting in de architectuur. Alle huiskamers zijn voorzien van erker en een balkon. Door per verdieping binnen de maatstructuur te wisselen met afdelingen en groepen zijn de huiskamers versprongen ten opzichte van elkaar in het volume. Hierdoor ontstaat de herkenbare plastiek in het gevelbeeld en de gewenste kleinschalige uitstraling.

< >