background image
Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

Projectgegevens

Gezondheidszorg, langdurige zorg en huisvesting psychiatrische patiënten

opdrachtgever: GGZ InGeest

gebruiker: GGZ inGeest Sociale psychiatrie Zuid-Kennemerland


bruto vloeroppervlakte: 7.000 m²

ingebruikname: april 2011

Bennebroek, nieuwbouw psychiatrische kliniek

Toelichting

Bij het maken van plannen door GGZ inGeest voor nieuwbouw voor de langdurend in zorg verblijvende patiënten is naast de gewenste voorzieningen vooral ook gesproken over de gewenste uitstraling van het gebouw. Een lichte, huiselijke en kleinschalige uitstraling met aandacht voor privacy werd nagestreefd.

< >

Gezien alle specifieke eisen, heeft inGeest ons vanaf het begin bij het plan betrokken. Op die manier kon wij zelf ervaren wat aan (zorg)argumenten naar voren werd gebracht door zowel medewerkers als de patiëntenvertegenwoordigers bij de totstandbrenging van het programma van eisen.
Architectonische uitstraling en gebruiksvriendelijkheid, voor zowel medewerkers als cliënten, dienden hand in hand te gaan. Volgens de opdrachtgever is de architect hierin geslaagd, dit blijkt niet alleen uit het ontstane beeld, maar vooral ook uit de reacties van medewerkers en cliënten. Medewerkers gaan ’s morgen fluitend naar het werk in “hun” gebouw en cliënten zijn trots op en blij met hun nieuwe woonruimte.

De huisvesting biedt veiligheid, geborgenheid/privacy. Men kan zich terugtrekken met behoud van zichtcontact. Patiënten hebben een eigen kamer of eigen appartement/studio. Er zijn mogelijkheden voor afzondering en ontmoeting. Het is overzichtelijk, geen dode hoeken, met een lichte, ruime en heldere opzet. Het gebouwdelen zijn rondom een binnengebied gelegd. Hierdoor ontstaat een ‘dorpsbrink’ en wordt het kleinschalige karakter verstrekt. Het geheel sluit aan bij de stedenbouwkundige hoofdopzet van het terrein.
De drie bouwdelen zijn elk twee lagen hoog en opgebouwd uit meerdere, afzonderlijk herkenbare volumes. Door deze volumes ten opzichte van elkaar een lichte hoekverdraaiing te geven en de schuine daken per volume los te houden, is de herkenbaarheid  versterkt. Ook door de detaillering van het gevelbeeld met een horizontale geleding komt het kleinschalige karakter tot uiting. Het geeft de bouwdelen bovendien een villa-achtige uitstraling.