background image
Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

Naaldwijk, nieuwbouw kinderdagverblijf

Projectgegevens

nieuwbouw kinderdagverblijf

Opdrachtgever: BimBam


bruto vloeroppervlak nieuwbouw 900 m²


status: informatieplan (goedgekeurd)

Opdracht
Het betreft hier een vervangende nieuwbouw voor een kinderdagverblijf. De opdrachtgever wenst het aantal groepen uit te breiden tot 6 en de huidige bebouwing is nauwelijks geschikt voor wat men heden ten dagen mag verwachten van een kinderdagverblijf. Tevens is er de wens om in de nieuwbouw 24-uurs kinderopvang onder te brengen. Bij de totstandkoming van dit schetsontwerp is aandachtig gekeken naar de stedenbouwkundige context en de verkeerstechnische (on)mogelijkheden van deze locatie. Het programma is ondergebracht in een aantal herkenbare kleinere volumes die qua maat van elkaar verschillen. De kavelbreedte aan de Zuideinde wordt onderverdeeld in een drietal “huisjes”. De bouwhoogten variëren op een dergelijke wijze dat deze aansluiten op de maat en schaal van de naastgelegen bebouwing. De gecreëerde onderverdeling doet recht aan het historische lint van het Zuideinde. De Graanveldzijde krijgt in het verlengde van de al aanwezige woonhuizen een nieuw volume. Zo ontstaat er een nieuw stedenbouwkundig front waarmee deze voormalige achterkant een voorkant wordt.

De bebouwing neemt afstand van de naastgelegen huizen de tussenruimte vormt een verbinding tussen Graanveld en het Zuideinde. Er is zo voldoende maat voor het realiseren van parkeerplaatsen en kiss&ride plaatsen op eigen terrein. De entree van het kinderdagverblijf komt halverwege dit “straatje”. De impact op de parkeerdruk in de omgeving wordt hiermee tot een minimum beperkt en er is de zekerheid dat het kiss&ride op eigen terrein plaatsvindt. Het “straatje” wordt in de avonduren en eventueel gedurende de dag afgesloten. Het programma wordt aangevuld met 2 a 3 starters-woningen en er komt een buitenspeelruimte voor de kinderen. De toegevoegde impressies geven vooral de stedenbouwkundige hoofdvolumes weer en de gevelindelingen zijn een suggestie zoals het kan gaan worden.

< >