background image
Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

Projectgegevens

nieuwbouw & renovatie verpleeghuis De Bieslandhof

opdrachtgever/eindgebruiker: Zorginstellingen Pieter van Foreest


ingebruikname  4de kwartaal 2005


bruto vloeroppervlak nieuwbouw 9735 m²

bruto vloeroppervlak renovatie 16790 m²

Delft, vernieuwing verpleeghuis

Toelichting

De mogelijkheid, die het ministerie van VWS op een gegeven moment heeft geboden, om vanuit privacy overwegingen eenpersoonskamers te realiseren heeft geleid tot een plan voor de nieuwbouw van 180 plaatsen in een kamstructuur met dagverzorgings- ruimten aan de centrale verbindingsgang op de begane grond.  De woonarealen zijn ontworpen rond de bestaande as met monumentale  kastanjebomen. Na realisatie van deze eerste fase is de aangrenzende bestaande vleugel gerenoveerd voor de overige plaatsen en de welzijnsfuncties. Door de organisatie Pieter van Foreest zijn aanvullende ontwerp opdrachten verstrekt voor de realisatie van een tuinkas en een stiltecentrum. Tevens ontstond de mogelijkheid om een nieuw kinderdagverblijf (in opdracht van de Graswinkelstichting) te integreren in het totaalplan.

< >