background image
Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

Projectgegevens

Opdrachtgever: WOONopMAAT


totaal bruto vloeroppervlakte: ca. 16.100 m²


oppervlakte per gebruiksfunctie:

winkelfuncties (supermarkt + winkel) 2.750 m²

bijeenkomstfunctie (buurthuis) 911 m²

kantoorfuncties (zorg en welzijn) 2.480 m²

woonfunctie (29 app.) 2.892 m²

2 laagse parkeerkelder 4.278 m²

gemeenschappelijk verkeersgebied 630 m²


gerealiseerd najaar 2010

Heemskerk, nieuwbouw multifunctioneel centrum, welzijn, zorg en wonen

toelichting

De essentie van de opgave was een relatief groot programma, bestaande uit diverse functie met verschillende semi publieke aard, inpassen in een stedenbouwkundig gevoelige locatie in een oude dorpskern met kleinschalig karakter. Daarnaast sprak de opdrachtgever samen met de gemeente de wens uit om aan verhoogde duurzaamheidcriteria te willen voldoen.

De locatie bevindt zich in een driehoekig bouwblok en wordt begrensd door een karakteristieke dorps winkel straat (De Kerkweg) en een ontsluitingsring van het centrum. Het plan is zodanig ingepast dat het straatbeeld bij elke doorgang ‘voorkant’ gevoel geeft.

De verschillende functies: wijkgezondheidscentrum en welzijnsfuncties, kantoren, buurthuis winkels, woningen en tweelaagse parkeergarage ondergronds zijn op een heldere wijze gestructureerd en drie in elkaar grijpende bouwdelen. De materialisatie van de bouwdelen versterkt de helderheid van de structuur. De tegenstelling van de lange horizontale structuur van het bouwdeel aan de Kerkweg en het kleinschalige dorpse karakter is in een verticale parcellering gemaakt (schaalverkleining).

Het hoge duurzaamheidsniveau kon worden bereikt door een breed scala van ontwerptechnische, bouwkundige en installatietechnische maatregelen: flexibiliteit in de plattegronden, percentage glas oppervlakte in combinatie met zonweringen, gebruik van geprefabriceerde bouwelementen, lage epc-waarde, duurzame materialen, warmtepomp, waterbesparende maatregelen en balansventilatie met terugwinning van warmte. Tevens hebben wij binnen dit project aanvullende opdrachten uitgevoerd voor het ontwerp en inrichting van het buurthuis (De JansHeeren) en het ‘plein’ met diverse gezondheid en welzijnsfuncties van verschillende organisaties.

< >