background image
Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

Projectgegevens

uitbreiding kinderafdeling revalidatiecentrum opdrachtgever: Rijndam Revalidatiecentrum Rotterdam


bruto vloeroppervlak nieuwbouw 405 m²

bruto vloeroppervlak renovatie 500 m²


ingebruikname voorjaar 2005

Rotterdam, uitbreiding revalidatiecentrum Rijndam

Toelichting

Door het bijeenbrengen van de kliniek en de dagrevalidatie ontstond de behoefte aan meer vierkante meters. Deze zijn gecreëerd in de één laagse uitbreiding op het dak van de onderbouw. De uitbreiding sluit aan op de huidige klinische afdeling voor de jeugd. Doordat veel functies van plek veranderen en om de aansluiting te maken met de uitbreiding is ook in de bestaande indeling gewijzigd. Met deze verbouwing kwam een deel van bestaande gevels inpandig te liggen. Ondanks de uitbreiding van 400 m² is er door de ontworpen dakopstand met glasstrook voldoende daglicht binnenin het gebouw. Zowel voor het exterieur als voor het interieur geldt dat respectievelijk de nieuwbouw en de kinderafdeling als zodanig herkenbaar mag zijn. In de gevel met de zinken bekleding zijn de ramen vrijelijk geplaatst. Dit in contrast met de strenge ritmiek van de bestaande bakstenen gevels. De aankleding van het interieur heeft zijn eigen kleurenpalet en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen en de jongeren. De kleintjes en de jongeren hebben elk hun eigen dagverblijf waarbij de inrichtingselementen aansluiten op de leeftijd van de groep.

< >