background image

Capaciteiten

Onze kennis en vaardigheden komen tot uiting in de onderstaande lijst (niet uitputtend) met producten:


Opstellen programmering (P.v.E.)

Huisvestingsonderzoeken

Lange termijn huisvestingsplan

Haalbaarheidsstudies / exploitatiemodel

Vastgoeddatabase

Vooronderzoeken

Structuurschema’s

Massastudies

Financiële haalbaarheid

Quickscan rechtens verkregen niveau

Daglichtberekeningen en bezonningsstudies

Bouwbesluit / (bouw)regelgeving

Omgevingsvergunning

Bouwwerk brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)

Woonkeur / Grijswijzer / integrale toegankelijkheid onderzoeken

Ramingen

Elementenbegrotingen

Bestekken renovatie en nieuwbouw (Stabu)

Technische omschrijvingen

Planningen

Aanbestedingen

Toezicht

Directievoering

Projectadministratie

Faseringsplannen / oprol schema's

Onderzoeken interim huisvesting

Splitsingstekeningen

Verkoop / verhuur brochures

3D-visualisaties

Interieur

Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

3D-visualisaties

B O U W K U N D I G   K A T A L Y S A T O R