background image

Capaciteiten

Onze kennis en vaardigheden komen tot uiting in de onderstaande lijst (niet uitputtend) met producten:


Opstellen programmering (P.v.E.)

Huisvestingsonderzoeken

Lange termijn huisvestingsplan

Haalbaarheidsstudies / exploitatiemodel

Vastgoeddatabase

Vooronderzoeken

Structuurschema’s

Massastudies

Financiële haalbaarheid

Quickscan rechtens verkregen niveau

Daglichtberekeningen en bezonningsstudies

Bouwbesluit / (bouw)regelgeving

Omgevingsvergunning

Bouwwerk brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)

Woonkeur / Grijswijzer / integrale toegankelijkheid onderzoeken

Ramingen

Elementenbegrotingen

Bestekken renovatie en nieuwbouw (Stabu)

Technische omschrijvingen

Planningen

Aanbestedingen

Toezicht

Directievoering

Projectadministratie

Faseringsplannen / oprol schema's

Onderzoeken interim huisvesting

Splitsingstekeningen

Verkoop / verhuur brochures

3D-visualisaties

Interieur

Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

Oprol schema's voor vervangende nieuwbouw


Bij vervangend nieuwbouw en een doorlopend in gebruik zijn van het bestaande gebouw tijdens de uitvoering houden bij het optekenen van het ontwerp daarmee rekening. Oprol schema's worden dan mogelijk gemaakt waarbij de nieuwbouw per deel stapsgewijs de oudbouw vervangt. Interim kosten kunnen dan worden bespaard of beperkt blijven.

B O U W K U N D I G   K A T A L Y S A T O R