background image

Capaciteiten

Onze kennis en vaardigheden komen tot uiting in de onderstaande lijst (niet uitputtend) met producten:


Opstellen programmering (P.v.E.)

Huisvestingsonderzoeken

Lange termijn huisvestingsplan

Haalbaarheidsstudies / exploitatiemodel

Vastgoeddatabase

Vooronderzoeken

Structuurschema’s

Massastudies

Financiële haalbaarheid

Quickscan rechtens verkregen niveau

Daglichtberekeningen en bezonningsstudies

Bouwbesluit / (bouw)regelgeving

Omgevingsvergunning

Bouwwerk brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)

Woonkeur / Grijswijzer / integrale toegankelijkheid onderzoeken

Ramingen

Elementenbegrotingen

Bestekken renovatie en nieuwbouw (Stabu)

Technische omschrijvingen

Planningen

Aanbestedingen

Toezicht

Directievoering

Projectadministratie

Faseringsplannen / oprol schema's

Onderzoeken interim huisvesting

Splitsingstekeningen

Verkoop / verhuur brochures

3D-visualisaties

Interieur

Bureau

Per 1 november 2014:       Ambachtweg 12

2841 LZ  Moordrecht

T 010 - 411 06 88

info@onsarchitecten.nl

Copyright

Faseringsplannen


Bij veel van onze renovatieprojecten blijft het gebouw tijdens de bouw in gebruik. Wij stellen dan faseringplannen op waarbij gebruik en uitvoering zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn. Hierin worden bouw- en overlastgebieden, verhuisbewegingen en aandachtspunten zoals (brand)veiligheid per fase in kaart gebracht en opgetekend. Onderstaand voorbeeld betreft de uitbreiding en renovatie van Rijnlands revalidatie centrum.